Forssan seudun Työpiste -infoa

Forssan seudun Työpiste on rento ja ratkaisukeskeinen palvelupiste Forssan seudun työnhakijoille ja työuran suunnittelijoille. Työpiste on aloittanut toimintansa elokuussa 2019. Toiminta on käynnissä ensivaiheessa 2019 – 2020.

Forssan seudun Työpiste on uudenlainen palvelu Hämeen TE-toimiston asiakkaille. Työpisteessä työnhakija-asiakas saa palvelua erittäin joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan.

Työnhakija saa apua esimerkiksi CV:n tekoon tai työhaastatteluun räätälöidysti.

Jos taas alanvaihto alkaa kiinnostaa tai paikka työelämässä on muuten epäselvä, tuki järjestyy jälleen nopeaan tahtiin. Käytössämme on laadukas ammatinvalinnan työkalupatteristo ja kymmenien vuosien ohjauskokemus.

Yrittäjyydestä kiinnostuneille löytyy myös matalan kynnyksen ratkaisuja punnita omaa liikeideaa tai liiketoimintasuunnitelmaa esimerkiksi verkkovalmennuksen muodossa.

Jos taas terveyshaasteet tai elämäntilanteen solmut hidastavat matkaa, saman katon alta löytyy vastauksia, erityisosaamista ja verkostoja.

Osaamista saman katon alla

Forssan seudun Työpisteen katon alla toimii kolme kärkiosaajaa. Teemme tiivistä yhteistyötä hakien kullekin asiakkaalle parasta ratkaisua. Työpiste vastaa asiakkaan prosessista ja TE-toimisto hoitaa tarvittavat viranomaistehtävät.

Palveluntuottajien yhteistyöllä haetaan mahdollisimman monipuolista ja samalla kokonaisvaltaista palvelua asiakkaalle. Kaikkien palveluntuottajien osaaminen on saatavilla samanaikaisesti ja näin asiakas pystyy hyötymään palveluntuottajien erikoistumisista. Kaikki palveluntuottajat ohjaavat laaja-alaisesti erilaisia asiakkaita.

SunUra on erikoistunut rekrytointiin ja yrityspalveluihin, Cimson Koulutuspalvelut on erikoistunut urasuunnitteluun sekä koulutus- ja valmennuspalveluihin, Avainsäätiö on erikoistunut urasuunnittelun ja työllistymisen erityishaasteisiin.

Olemme toteuttaneet yhdessä Hämeessä (myös Forssan seudulla) työllistämiseen ja urasuunnitteluun keskittyvän Sujuvat palvelupolut –hankkeen 2018 – 2019. Alustavat tulokset ovat erinomaisia: 60 % asiakkaista on jo päässyt tavoitteen mukaiseen tulokseen (8/2019).